Projekty

Oprócz działalności usługowej nasza firma, angażuje się w projekty naukowe oraz współpracę w ramach ciekawych projektów konserwatorskich.

Projekty naukowe
 1. Byliśmy zaangażowani w przeprowadzenie analiz mikrobiologicznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ramach projektu: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
  Informacje dostępne na stronach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 2. W ramach współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przeprowadziliśmy interwencyjne pomiary środowiskowe w wodach Potoku Służewieckiego. W dolnym odcinku Potoku (przebiegającym przez teren Muzeum) pojawiła się obfita piana.
  Opracowany przez naszą firmę raport z pomiarów
 3. W ramach współpracy z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie oraz Wydziałem Konserwacji i Restauracji Tkanin Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przeprowadziliśmy analizy metagenomowe mikroflory z tkanin pobranych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w Kaplicy Św. Anny Muzeum Zamkowego w Malborku.
Konferencje naukowe:
Polski Kongres Genetyki. 19 – 22 września 2016, Łódź Prezentacja: Application of metagenomics methods for microbial biodiversity analyses in archeology and conservation
International Conference of Biodeterioration & Protection of Cultural Heritage. 8 – 9 września 2016, Łódź
 1. Prezentacja: Microbial biodeterioration of the silk Genova Velvets in the Wilanow Palace Museum in Warsaw (Poland)
 2. Prezentacja: Application of high-throughput sequencing methods for microbial biodiversity analyses in research of archaeological textiles – probable cause of death of the people buried in the west crypt of St. Anne chapel in the Castle of the Teutonic Order in Malbork.
 3. Poster: Selection of an optimal growth medium for bacterial biodiversity analysis in the biocenoses observed on historical stone surfaces. Example for application of metagenomics methods.
  Poster został wyróżniony III nagrodą przez Komitet Organizacyjny Konferencji
 4. Poster: Is microbiological contamination of air can be a source of microorganisms with a high biodeterioration potential? Microbiological analysis of air, sculptures and wall paintings in the Museum of King John’s III Palace at Wilanow.
2nd International Conference on Science and Engineering in Arts, Heritage and Archeology. 20th – 21st June 2016, Oxfrod, UK Prezentacja: “Bacterial and fungal colonization of historical Pergola – studies of seasonal changes in diversity and activity of biodeterioration agents
XV Konferencja Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, 3 – 4 grudnia 2015, Warszawa

 1. Poster: Sekwencjonowanie metagenomowe w identyfikacji mikroorganizmów zasiedlających eksponaty zabytkowe
 2. Poster: Potencjał biodeterioracyjny bakterii izolowanych z eksponatów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. 25 – 27 września 2016, Bydgoszcz Poster: Sezonowe zmiany bioróżnorodności mikroorganizmów w biofilmach odpowiedzialnych za biodeteriorację zabytkowej Pergoli w Wilanowie

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu:

heritage@rdls.pl,

tel. 22 554 19 07 lub +48 786 284 496