Przeglądy entomologiczne

Zdarza się, że w czasie przeglądów konserwatorskich identyfikowane są zagrożenia biologiczne ze strony owadów. Tego typu zagrożenia biodeterioracyjne są szczególnie niebezpieczne dla eksponowanych tkanin czy obiektów w magazynach. W związku z powyższym istnieje potrzeba przeglądów entomologicznych w celu ustalenia wytycznych zapewniających bezpieczeństwo zbiorów.

analizy-entomologiczne

Proponowany przez nas szeroki monitoring entomologiczny pozwoli na wytypowanie pomieszczeń, kolekcji czy obiektów w których pojawiają się owady oraz oszacowanie ryzyka związanego z ich bytowaniem i preferencjami pokarmowymi, a także ustalenie metod zwalczania szkodników. Analizy entomologiczne mogą obejmować pomieszczenia, obiekty oraz osady (kurz). W ramach przeglądu owady mogą zostać oszacowane jakościowo (identyfikacja) i ew. ilościowo (liczebność). Przeglądy obejmują ustalenie wytycznych dla zabezpieczenia eksponatów i doboru bezpiecznej dla obiektu metody eliminacji owadów.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu:

heritage@rdls.pl,

tel. 22 554 19 07 lub +48 786 284 496