O firmie

Spółka RDLS została założona przez naukowców Wydziału Biologii UW, którzy w swojej pracy badawczej zajmują ochroną obiektów i budynków zabytkowych przed zagrożeniami ze strony mikroorganizmów oraz bezkręgowców.

Naszym celem jest prowadzenie działalności usługowej i badawczej dedykowanej ochronie dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia osób mających kontakt ze zbiorami.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • analizy z zakresu mikrobiologii (np. analiza ilości i rodzajów grzybów obecnych na obiektach zabytkowych)
  • monitoring parametrów fizykochemicznych środowiska (np. zapylenia)
  • analizy chemiczne i biochemiczne
  • monitoring populacji roślin, kręgowców i bezkręgowców.
  • analizy z zakresu genetyki, transkryptomiki i metabolomiki mikroorganizmów oraz analizy bioinformatyczne,

W opracowywanych przez naszych ekspertów raportach szczególny nacisk kładziemy na rekomendacje działań, które mogą poprawić stan obiektów oraz bezpieczeństwo pracujących przy nich osób.
Dzięki bliskiej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim mamy możliwość wykorzystywania specjalistycznej aparatury badawczej oraz stały kontakt z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin.

Przykładowe analizy znajdą Państwo w naszej ofercie.

Wysoką jakość świadczonych przez nas usług, potwierdzają referencje od Instytucji, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, a także doniesienia naukowe, których jesteśmy współautorami.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu:

heritage@rdls.pl,

tel. 22 554 19 07 lub +48 786 284 496