Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska

skłodowskaKierownik Pracowni Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z zakresu mikrobiologii środowiskowej, bioremediacji oraz szacowania ryzyka środowiskowego. Jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspertem oceniającym w różnych programach UE. Wielokrotnie była konsultantem przy wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania. Jest recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych.

Projekty badawcze

W ciągu ostatnich 10 lat z powodzeniem prowadziła badania w ramach 12 krajowych i 5 międzynarodowych projektów badawczych, w których była koordynatorem, kierownikiem zadań lub głównym wykonawcą. Cztery z prowadzonych projektów miały charakter aplikacyjny, a wyniki uzyskane z ich realizacji są obecnie na etapie komercjalizacji.

2004-2007 – Search for a sustainable way of exploiting black shale ores using biotechnologies BIOSHALE – contract No 505710 BIOSHALE – 6th FPEU, – environmental topics coordinator, senior researcher

2005 – 2008 – Utylizacja odpadów przemysłu mineralnego z zastosowaniem metod biotechnologicznych oraz stworzenie banku mikroorganizmów potencjalnie użytecznych w biometalurgiiPBZ-KBN-111/T09/2004 – koordynator i główny wykonawca

2007 – 2008 Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap II – umowa No. 44/PL001/EOG/2007 –kierownik zadania badawczego i główny wykonawca,

2008-2010 – Molecular and functional characterisation of genes responsible for arsenite oxidation by Sinorhizobium sp. M14 – contract No. NN302060934 – supervisor

2009-2011 Rozpoznanie warunków mikrobiologicznych i stabilizacja parametrów klimatu wewnątrzmuzealnego w czasie trwania i po przeprowadzeniu prac remontowo – rewitalizacyjnych – umowa No. POIS.11. 01. 00 – 00 -045/08 – kierownik zadania i główny wykonawca

2011-2014 – Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, Zadanie nr 3 – Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych polskiej energetyki jądrowej; projekt strategiczny NCBR Numer umowy SP/J/3/143045/11

Wybrane publikacje

Na dorobek prof. A. Skłodowskiej składa się 58 publikacji, o łącznym IF=89,7 i indeksie cytowań h=11.

Wybrane publikacje:

 1. Matlakowska R., Skłodowska A., Nejbert K. 2012. Bioweathering of Kupferschiefer black shale (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland) by indigenous bacteria: implication for dissolution and precipitation of minerals in deep underground mine. FEMS Microbiol. Ecol., 81, 99-110.
 2. Drewniak, L., Maryan, N., Lewandowski, W., Kaczanowski, S., Sklodowska, A., 2012,The contribution of microbial mats to the arsenic geochemistry of an ancient gold mine, Environmental Pollution, 162, pp. 190-201.
 3. Kulik A., Anielska-Mazur A., Bucholc M., l Koen E. , Szymanska K., Zmienko A., Krzywinska E., Wawer I., McLoughlin F., Ruszkowski D., Figlerowicz M.,Testerink,Ch. Sklodowska A., Wendehenne D., and Dobrowolska G. , 2012 SNF1-related protein kinases type 2 are involved in plant responses to cadmium stress Plant Physiology160, pp. 868–883 http://dx.doiorg/10.1104/pp.112.194472
 4. Rewerski B., Mielnicki S., Bartosiewicz I., Polkowska-Motrenko H. and Sklodowska A., 2013 Uranium post mining wastes as a potential reserve source of uranium for nuclear energy plants Physicochem. Probl. Miner. Process. 49(1), 2013, 495−512 http://dx.doi.org/10.5277/ppmp130101
 5. R. Matlakowska, D. Ruszkowski, A. Sklodowska 2013 Microbial transformations of fossil organic matter of kupferschiefer black shale-elements mobilization from metalloorganic compounds and metalloporphyrins by a community of indigenous microorganisms Physicochem. Probl. Miner. Process. 49(1), pp. 223-231 http://dx.doi.org/10.5277/ppmp130120
 6. L. Drewniak , A. Sklodowska, 2013, Arsenic-transforming microbes and their role in biomining processes Environ. Sci Pollut. Res., DOI 10.1007/s11356-012-1449-0
 7. L. Drewniak Lukasz Dziewit, Martyna Ciezkowska, Jan Gawor, Robert Gromadka, Aleksandra Sklodowska, 2013, Structural and functional genomics of plasmid pSinA of Sinorhizobium sp. M14 encoding genes for the arsenite oxidation and arsenic resistance Journal of Biotechnology 164 (4), pp. 479-488
 8. Rajpert, L., Skłodowska, A., Matlakowska, R., 2013 Biotransformation of copper from Kupferschiefer black shale (Fore-Sudetic Monocline, Poland) by yeast Rhodotorula mucilaginosa LM9, Chemosphere, 91 (9) pp.1257-1265
 9. Tomczyk-Zak, K., Kaczanowski, S., Drewniak, T., Dmoch, Ł., Sklodowska, A., Zielenkiewicz, U., 2013, Bacteria diversity and arsenic mobilization in rock biofilm from an ancient gold and arsenic mine, Science of the Total Environment, 461-462, pp. 330-340.
 10. Matlakowska R., Wlodarczyk A., Slominska B., Sklodowska A., 2014 Extracellular elements-mobilizing compounds produced by consortium of indigenous bacteria isolated from Kupferschiefer black shale – implication for metals biorecovery from neutral and alkaline polymetallic ores, Physicochem. Probl. Miner. Process., 50(1):87-96. DOI:10.5277/ppmp140108
 11. Bartosz Rewerski B, Dariusz Ruszkowski, Ewelina Chajduk, Aleksandra Sklodowsk,a 2014, Environmental aspects of post mining uranium wastes deposited in Radoniow, Poland, Physicochemical Problems of Mineral Processing 01/2014; 50(1):71-77. DOI:10.5277/ppmp140106 ·
 12. Drewniak L., Rajpert L., Mantur A., Sklodowska A., 2014 Dissolution of arsenic minerals mediated by dissimilatory arsenate reducing bacteria: estimation of the physiological potential for arsenic mobilization. BioMed Research International 01/2014; 2014:841892. ·DOI: 10.1155/2014/841892″
 13. Agnieszka Włodarczyk, Robert Stasiuk, Aleksandra Skłodowska, Renata Matlakowska, Extracellular compounds produced by bacterial consortium promoting elements mobilization from polymetallic Kupferschiefer black shale (Fore-Sudetic Monocline, Poland); Chemosphere 03/2015; 122:273-279. DOI:10.1016/j.chemosphere.2014.11.073

Nagrody i stypendia

Pozostałe osiągnięcia

Jest autorem 2 patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych.

Patenty:

 • PL130762 – Skłodowska Aleksandra, Kunicki Goldfinger Władysław, Ostrowski Marek „Biologiczne ługowanie metali w środowisku neutralnym lub klekko zasadowym z uzyciem węgla brunatnego”
 • PL399883 Drewniak Łukasz. i Skłodowska Aleksandra.; – 2012-07-10 „Nowe szczepy bakteryjne, plazmid pSinA, sposób wytwarzania szczepów bakteryjnych zdolnych do chemolitotroficznego utleniania arseninów i szczepy wytworzone tym sposobem oraz ich zastosowania” (zgłaszający: Uniwersytet Warszawski)

Zgłoszenia patentowe:

 • P 408834 Drewniak Łukasz., Poszytek Krzysztof, Ciezkowska Martyna, Skłodowska Aleksandra, 11 lipca 2014 „Konsorcjum i preparat mikroorganizmów do katalizowania hydrolizy celulozy, preparat do suplementacji fermentacji metanowej, preparat złożony oraz zastosowanie i sposób je wykorzystujące.
 • PCT/IB2013/055577 2013-07-13 Drewniak L., Sklodowska A., Radlinska M., Ciezkowska M., “New bacterial strains, plasmids, method of producing bacterial strains capable of chemolithotrophic arsenites oxidation and uses thereof”
 • PL404376 2013-06-19 Drewniak L., Sklodowska A., Radlinska M., Stasiuk R., „Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych glebDrewniak L.,
 • PCT/IB2013/059773 2013-06-19 Sklodowska A., Radlinska M., Stasiuk R., “Plasmids, strains comprising them, composition, application thereof, and method for the removal of arsenic from mineral resources, raw materials industry waste and contaminated soils