Start

Spółka RDLS została założona przez naukowców Wydziału Biologii UW, którzy w swojej pracy badawczej zajmują ochroną obiektów i budynków zabytkowych przed zagrożeniami ze strony mikroorganizmów oraz bezkręgowców.

Naszym celem jest prowadzenie działalności usługowej i badawczej dedykowanej ochronie dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia osób mających kontakt ze zbiorami.

W opracowywanych przez naszych ekspertów raportach szczególny nacisk kładziemy na rekomendacje działań, które mogą poprawić stan obiektów oraz bezpieczeństwo pracujących przy nich osób.
Dzięki bliskiej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim mamy możliwość wykorzystywania specjalistycznej aparatury badawczej oraz stały kontakt z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin.